Taisyklės ir sąlygos

KULINA Group, a.s. bendrosios sąlygos nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

I. Pagrindinės nuostatos

Šios Bendrosios sąlygos (toliau – BS) reglamentuoja santykius tarp pirkimo sutarties šalių – Pardavėjo KULINA Group, a.s., įmonės kodas: 26155559, PVM mokėtojo kodas: 26155559, registruotas Komercijos reglamente. Prahos miesto teismo tvarkomas registras, B skyrius, byla 6384  (toliau – „Pardavėjas“ arba „Kulina“) ir Pirkėjas (toliau – „Pirkėjas“) virtuvės ir stalo reikmenų bei buities, biuro ir sodo reikmenų ir įrangos pardavimo srityje.

Sudarydamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, kurių sudedamosios dalys yra Bendravimas prieš Sudarant Pirkimo sutartį, Skundų taisyklės, Asmens duomenų apsaugos sąlygos ir informacija apie Pristatymo būdą ir kad jie sutinka su tokia galiojančia jų formuluote užsakymo sudarymo momentu. Su šiomis sąlygomis Pirkėjas pakankamai informuojamas prieš jam pateikiant užsakymą ir Pirkėjas turi galimybę su jomis susipažinti.

Pardavėjas

KULINA Group, a.s. įsikūrusi Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, įmonės ID: 26155559, yra įmonė, įregistruota Prahos miesto teismo tvarkomame komerciniame registre, B skyriuje, byla 6384, ir parduoda virtuvės bei stalo reikmenis galutiniams vartotojams ir įmonėms.

Pirkėjas

Pirkėjas reiškia:

pagal šias BS – fizinis asmuo, kuris yra vartotojas, iniciatyvus asmuo arba juridinis asmuo.

 1. a) vartotojas – asmuo, kuris sudaro ir vykdo sutartį, nesusijęs su šio verslo ar bet kokia kita verslo veiklos sritimi. Tai yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka produktus arba naudoja paslaugas kitais tikslais nei verslo su tokiais produktais ar paslaugomis.
 2. b) verslininkas – asmuo, kuris savo sąskaita ir atsakomybe užsiima savarankiška pelninga veikla pagal prekybos licenciją ar panašiu būdu pagal galiojančius įstatymus, turintis tikslą siekti pelno. Vartotojų apsaugos ir kitais tikslais verslininkas taip pat yra bet kuris asmuo, sudarantis sutartis, susijusias su savo verslu, gamyba ar panašia veikla, arba žmogus, savarankiškai dirbantis su individualia veikla, arba asmuo, vykdantis veiklą verslo vardu. Verslininkas BS nurodomas kaip asmuo, kuris, vykdydamas savo verslinę veiklą, veikia kaip minėta ankstesniame sakinyje. Jeigu Pirkėjas užsakyme nurodo savo įmonės ID, jis pripažįsta, kad sutarties santykiuose su Pardavėju Pirkėjas yra laikomas verslininku ir jam taikomos verslininkams skirtos BS nustatytos taisyklės.

II. Bendravimas prieš sudarant pirkimo sutartį su pirkėjais, kurie yra vartotojai

 1. Pirkėjas privalo sumokėti už pirkinį prieš gaudamas tiekimą pagal pirkimo sutartį.
 2. Pirkėjas visada gali kreiptis į Pardavėją telefonu, raštiškai ar kitaip su savo skundu, o jeigu Pirkėjo skundas nėra išspręstas palankiai, jis turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros ar stebėjimo valdžios institucijai.
 3. Vartotojas, pradėdamas verslo santykius, Pardavėjui pateikia tik savo kontaktinius duomenis, reikalingus sklandžiam užsakymo vykdymui, arba, kitais atvejais, duomenis, kuriuos vartotojas pageidauja nurodyti pirkimo dokumentuose.
 4. Visiems teisiniams santykiams tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kuris yra vartotojas, kurie nėra aiškiai reglamentuoti šiose BS, taikomos galiojančios Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos bei susiję teisės aktai, su visais pakeitimais.
 5. Kai su Pirkėju sudaroma individuali sutartis, ji turi viršenybę prieš šias Sąlygas, todėl jei kuri nors individualios sutarties nuostata nukrypsta nuo šiose Taisyklėse ir Sąlygose nustatytų sąlygų, tada taikoma individualios sutarties nuostata.
 6. Pirkėjas žino, kad pirkdamas Pardavėjo siūlomas prekes Pirkėjas neįgyja teisės naudoti Pardavėjo ar kitų įmonių registruotų prekių ženklų, firmų pavadinimų, įmonių logotipų ar patentų, nebent konkrečiu atveju specialioje sutartyje būtų susitarta kitaip.
 7. Prekių ir paslaugų kainos, nurodytos internetinėje parduotuvėje, apima PVM ir visus įstatymų nustatytus mokesčius. Visa užsakymo kaina be PVM nurodoma visuose krepšelio žingsniuose. Pristatymo ir apmokėjimo išlaidos priklauso nuo pasirinktų pristatymo ir užsakymo apmokėjimo būdų.

III. Užsakymas

 1. Pirkėjas gaus prekes už kainą, galiojančią užsakymo metu. Prieš pateikdamas užsakymą, Pirkėjas-vartotojas turi galimybę sužinoti bendrą kainą su PVM, be PVM, ir visus kitus mokesčius. Ši kaina bus nurodyta užsakyme ir žinutėje, patvirtinančioje prekių užsakymo priėmimą. Prieš pateikdamas užsakymą, Pirkėjas-vartotojas turi galimybę sužinoti, kiek laiko galioja pasiūlymas ar kaina. Esant specialioms prekėms pagal užsakymą arba prekėms, kurių sandėlyje nėra, Pardavėjas turi teisę iš anksto Pirkėjui telefonu/el. paštu patvirtinti kainą ir pristatymo terminą. Šią kainą Pardavėjas gali keisti atsižvelgdamas į esamą rinkos situaciją bei čekiškos kronos ir užsienio valiutų kurso kaitą. Jei Pirkėjas nesutinka su tokiu pakeitimu, Pirkėjas nepatvirtins užsakymo ir užsakymas nebus įvykdytas. 

 2. Užsakymas pateikiamas tuo momentu, kai Pirkėjas papildo krepšelį pasirinktomis prekėmis ar paslaugomis, ir išsiunčia užsakymą. Pirkimo sutartis sudaroma patvirtinus Pirkėjo pateiktą užsakymą, žr. IV straipsnį.

 3. Užsakymai gali būti pateikiami šiais būdais:
  - per internetinę parduotuvę www.kulina.lt (toliau – el. parduotuvė)
  - elektroniniu paštu nurodytu adresu info@kulina.lt
 4. - telefonu +370 52 084 432

 5. Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui pateikti užsakymus per internetinę parduotuvę arba raštu (el. paštu) ir nurodyti šiuos duomenis:
  - Pirkėjo vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta arba įmonės pavadinimas ir buveinė
  - įmonės ID, jei perka verslininkas/įmonė; PVM mokėtojo kodas, jei Pirkėjas yra registruotas PVM mokėtoju
  - telefono numeris, kurį dažniausiai turi naudoti vežėjas kaip kontaktinį numerį prekių pristatymo Pirkėjui tikslu
  - prekės kodas ir pavadinimas kaip nurodyta kainoraštyje
  - vieneto kaina
  - apmokėjimo ir pristatymo būdas
  - pristatymo adresas, jei skiriasi nuo Pirkėjo sąskaitos faktūros adreso
  - visa kita Pirkėjo nuomone svarbi informacija . Perkant per svetainę, Pirkėjo prašoma užpildyti visus reikiamus duomenis.

IV. Pirkimo sutarties sudarymas

 1. Pirkimo sutartis – Pirkėjo užsakymas yra teikimas sudaryti pirkimo sutartį, o pirkimo sutartis sudaroma tuo momentu, kai Pirkėjui įteikiamas Pardavėjo įpareigojantis tokio pasiūlymo sutikimas. Pirkimo sutarties sudarymą Kulina nedelsdama patvirtina Pirkėjui informatyviu užsakymo turinį apibendrintu el. paštu, kuris išsiunčiamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu (Pardavėjo įpareigojančiu užsakymo patvirtinimu - iki siunčiant užsakymo patvirtinimą). Tuo momentu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo atsiranda abipusės teisės ir pareigos, kurios yra apibrėžtos pirkimo sutartyje ir šiose Sąlygose. Pirkėjas privalo patvirtinti pirkimo sutarties (užsakymo) priėmimą, dažniausiai išsiųsdamas patvirtinimą elektroniniu paštu iš karto po užsakymo gavimo Pardavėjo sistemoje.

 2. Sutartis sudaroma anglų kalba (arba pakeiskite į jūsų kalbą nurodytoje šalyje). Sudaryta sutartis yra Pardavėjo archyvuojama siekiant sėkmingo jos įvykdymo ir nėra prieinama jokioms su ja nesusijusioms trečiosioms šalims. Informacija apie visus techninius žingsnius, vedančius prie sutarties sudarymo, yra aiškiai nurodyta šiose Sąlygose, kur šis procesas yra suprantamai aprašytas. Prieš išsiunčiant užsakymą, Pirkėjas turi galimybę patikrinti ir pataisyti užsakymą, pakeisti krepšelio turinį bei pristatymo ir apmokėjimo būdus. Sudarant sutartį Pirkėjui gali padėti Pardavėjo darbuotojas tiek fizinėje parduotuvėje, tiek telefonu arba pateikiant užsakymą el. paštu. Pirkėjas privalo patikrinti visus duomenis, kuriuos nurodė/pasirinko kurdamas užsakymą. Šios sąlygos yra prieinamos internetinės parduotuvės www.kulina.lt svetainėje, todėl Pirkėjas gali jas archyvuoti ir atkurti.

 3. Priklausomai nuo užsakymo pobūdžio (prekių kiekio, pirkimo kainos dydžio, numatomų siuntimo išlaidų), Pardavėjas visada gali prašyti Pirkėjo papildomo užsakymo patvirtinimo (pvz., raštu ar telefonu).

 4. Pirkėjas pripažįsta, kad Pardavėjas neprivalo sudaryti pirkimo sutarties, su šalimis, kurios praeityje iš esmės pažeidė savo įsipareigojimus Pardavėjui.

 5. Pirkėjas sutinka, kad sudarydamas pirkimo sutartį būtų naudojamos nuotolinio ryšio priemonės. Pirkėjo patirtas išlaidas už naudojimąsi nuotolinio ryšio priemonėmis, susijusias su pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu (interneto ryšio išlaidos, telefono skambučių išlaidos), padengia pats Pirkėjas.

V. Pirkimo sutarties atšaukimas

 1. Pirkėjas-vartotojas gali atsisakyti pirkimo sutarties per 60 dienų nuo užsakymo pristatymo. Kad būtų laikomasi pirkimo sutarties atsisakymo termino, pakaktų išsiųsti prekes bet kuriuo iš galimų grąžinimo būdų iki anksčiau nurodyto termino pabaigos.

 2. Jei vartotojas nori pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo sutarties, kaip nurodyta ankstesniame skyriuje, t. y. per 60 dienų, vartotojas turi išsiųsti grąžinamas prekes kartu su Prekių Grąžinimo Forma, bei apie atsisakymą pranešti Pardavėjui raštu, el. paštu arba per internetinę formą. Jei vartotojas atsisako pirkimo sutarties kaip nurodyta ankstesniuose skyriuose, Pardavėjas nepagrįstai nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai gavo vartotojo pranešimą apie pirkimo sutarties atsisakymą, grąžina visas sumokėtas įmokas, kurias Pardavėjas gavo iš Pirkėjo, įskaitant ir siuntimo išlaidas. Tačiau Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui gautų lėšų, kol vartotojas neperduoda Pardavėjui prekės/arba jos Pardavėjui nėra pristatytos bet kuriuo iš galimų grąžinimo būdų.

 3. Jei vartotojas atsisako sutarties, jis nepagrįstai nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo, išsiųs arba perduos Pardavėjui prekes, kurias vartotojas gavo iš verslininko.

 4. Jeigu atsisakoma pirkimo sutarties, vartotojas privalo grąžinti Pardavėjui prekes tokios būklės, kokios vartotojas gavo prekę, t.y., jei įmanoma, originalioje pakuotėje, nenaudotas ir nepažeistas, kartu su visomis dalimis, priedais, dokumentais, ir, jei taikoma, su dovanomis, kurias vartotojas gavo kartu su prekėmis. Vartotojas grąžina prekes arba išsiųsdamas prekes kontaktiniu adresu skyriuje prekių grąžinimas aprašyta tvarka, arba perduodamas prekes Pardavėjo įstaigoje.

 5. Jei Pirkėjui leidžiama atsisakyti pirkimo sutarties per šešiasdešimt dienų, Pirkėjas pripažįsta, kad grąžinama pirkimo kaina gali būti sumažinta iki tokios sumos, kokios buvo sumažinta prekės vertė. Pirkėjas pripažįsta, kad jeigu Pirkėjo grąžinamos prekės yra sugadintos, susidėvėjusios ar iš dalies sunaudotos, Pardavėjas įgyja teisę į Pirkėjo padarytos žalos atlyginimą, kurį turi sumokėti Pirkėjas. Teisę į padarytos žalos atlyginimą Pardavėjas, su Pirkėjo teise, vienašališkai gali įskaityti į pirkimo kainos grąžinimą.

 6. Pardavėjas gali bet kada atsisakyti pirkimo sutarties prieš Pirkėjui priimant prekes. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas grąžins Pirkėjui sumokėtus pinigus banko pavedimu į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.

 7. Jei kartu su preke Pirkėjui įteikiama dovana, Pardavėjas ir Pirkėjas sudaro dovanojimo sutartį su nustatyta sąlyga, kad vartotojui atsisakius pirkimo sutarties, dovanojimo sutartis dėl dovanos nebegalioja todėl Pirkėjas privalo grąžinti dovaną kartu su įsigytomis prekėmis Pardavėjui.

Vartotojas negali atsisakyti sutarties šiais atvejais:

 1. paslaugų teikimas, kurias Pardavėjas įvykdė, gavęs išankstinį aiškų vartotojo sutikimą, nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui;

 2. prekių ar paslaugų pristatymas, kurių kaina priklauso nuo Pardavėjo valios nepriklausančių finansų rinkos nukrypimų ir kurie gali atsirasti per sutarties atsisakymo terminą;

 3. prekių, kurios buvo pritaikytos vartotojo pageidavimu arba vartotojui, pristatymas;

 4. greitai gendančių prekių arba prekių, kurios po pristatymo buvo negrįžtamai sumaišytos su kitomis prekėmis, pristatymas;

 5. vartotojo pageidavimu, jo nurodytoje vietoje buvo atliekami remontas arba techninė priežiūra; tačiau tai netaikoma, jei vėliau atliekami kiti, neprivalomi remonto darbai arba pristatomos kitos nei reikalaujamos atsarginės dalys;

 6. prekių pristatymas uždaroje pakuotėje, kurias vartotojas išėmė iš pakuotės ir kurių negalima grąžinti dėl higienos priežasčių (ypač manikiūro ir manikiūro priemonių);

 7. laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymas.

VI. Darbo valandos

Užsakymai per internetinę parduotuvę www.kulina.lt gali būti pateikiami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

VII. Kainos

 1. Pardavėjo nurodyta informacija apie prekes ir kainą yra privaloma, išskyrus akivaizdžią klaidą. Į nurodytas kainas įeina visi mokesčiai (pvz., PVM) ir rinkliavos, išskyrus prekių pristatymo išlaidas (žr. II straipsnį)
 2. Kartu su prekės pirkimo kaina Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui sumokėti sutartos sumos prekių pristatymo išlaidas. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, pirkimo kaina toliau taip pat reiškia išlaidas, susijusias su prekių pristatymu.

 3. Pardavėjo Pirkėjui suteiktos prekių kainų nuolaidos negali būti derinamos.

 4. Prekių išpardavimo pasiūlymas ir tokių prekių kainos galioja tol, kol jos yra rodomos internetinėje parduotuvėje kaip sandėlyje esančios prekės ir kol pasibaigs riboto laiko nuolaidos laikotarpis, jei prekės kaina sumažinta ribotu laikotarpiu.

VIII. Mokėjimo sąlygos

 1. Kulina priima šiuos mokėjimo būdus. Norėdami sužinoti konkrečias mokėjimo būdų naudojimo sąlygas, spustelėkite atitinkamas nuorodas.

 2. Prekės lieka Pardavėjo nuosavybe iki pilno pirkimo kainos sumokėjimo, tačiau prekės sugadinimo rizika pereina Pirkėjui priėmus prekę.

 3. Pardavėjas pasilieka teisę pasiūlyti Pirkėjui tik kai kuriuos mokėjimo būdus Pardavėjo nuožiūra.

 4. Kai naudojamas apmokėjimas pristatymo metu, pirkimo suma sumokama kai prekės yra priimamos. Kai naudojamas mokėjimas negrynaisiais pinigais, pirkimo suma sumokama per 7 dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo.

 5. Kai naudojamas atsiskaitymas be grynųjų pinigų, Pirkėjas, mokėdamas prekės kainą, privalo nurodyti kintamą mokėjimo simbolį. Kai naudojamas atsiskaitymas be grynųjų pinigų, Pirkėjo pareiga sumokėti pirkimo kainą įvykdoma tuo momentu, kai atitinkama suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą.

 6. Jei Pirkėjas nepateikia papildomos informacijos, reikalingos užsakymui, (IV.c skirsnis), Pardavėjas gali reikalauti sumokėti visą prekių sumą prieš išsiųsdamas prekes Pirkėjui.

 7. Mokėjimas „Klarna“ yra sprendimas, kurį siūlo Klarna Bank AB (publ). Korp. ID Nr. 556737-0431, buveinė Sveavägen 46, 111 34 Stokholmas, pagal Klarna sąskaitą faktūrą priskiriant reikalavimą mokėjimui su pratęstu mokėjimo terminu Klarna Bank AB, nurodytomis sąlygomis išdėstytomis „Bendrosiose sąlygose „Klarna“ paslaugos naudotojams“. Jeigu Pirkėjas naudojasi Pardavėjo tarpininkaujama „Klarna“ paslauga, kurią teikia Klarna Bank AB, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti (t. y. sumokėti visą pirkimo kainą ir prekės pristatymo išlaidas) per 30 dienų nuo to, kai prekės yra pristatomos. Pirkimo sutartis sudaroma Pirkėjui užpildžius užsakymą, Pardavėjui priėmus užsakymą (elektroniniu paštu siunčiamu rašytiniu patvirtinimu), ir Pirkėjui apmokėjus už užsakytas prekes arba naudojantis „Klarna“ paslauga. Pirkėjas sutinka, kad Prekiautojo krepšelyje pasirinkęs paslaugą „Klarna“ ir vėliau patvirtinęs „Klarna“ mokėjimą, Pirkėjas sutinka su „Bendrosiomis „Klarna“ paslaugos naudotojų sąlygomis.

 8. Jeigu tai įprasta verslo praktikoje arba jei tai nustatyta galiojančiuose teisės aktuose, Pardavėjas išrašys Pardavėjui mokesčių dokumentą – sąskaitą faktūrą, susijusią su mokėjimais pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Pardavėjas yra pridėtinės vertės mokesčių mokėtojas. Pardavėjas mokesčių dokumentą – sąskaitą faktūrą Pirkėjui išrašo ne vėliau kaip po prekių pristatymo Pirkėjui ir išsiunčia jį elektronine forma Pirkėjo el. pašto adresu.

 9. Sąskaita – mokesčių dokumentas bus saugomas elektroniniame archyve

IX. Pristatymo sąlygos

 1. Kulina siūlo šias pristatymo parinktis. Norėdami sužinoti konkrečias vežėjų sąlygas, spustelėkite atitinkamas nuorodas. Siuntimo išlaidas reglamentuoja kainoraštis, galiojantis užsakymo pateikimo dieną.
 2. Jei pagal pirkimo-pardavimo sutartį Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes į Pirkėjo užsakyme nurodytą vietą, Pirkėjas įsipareigoja perimti pristatytas prekes. Jei Pirkėjas nepriima prekių pristatymo metu, Pardavėjas gali atsisakyti pirkimo sutarties.

 3. Jei dėl tam tikrų priežasčių iš Pirkėjo pusės prekės turi būti pristatomos pakartotinai arba kitu, nei nurodyta užsakyme, būdu, Pirkėjas įsipareigoja padengti išlaidas, susijusias su pakartotiniu prekių pristatymu ar kitokiu prekių pristatymo būdu.

 4. Pirkėjas, perimdamas prekes iš vežėjo, privalo patikrinti prekės pakuotės vientisumą ir, jei yra defektų, nedelsiant apie tai informuoti vežėją. Nustačius, kad pakuotė sulaužyta ir yra neteisėto priėjimo prie siuntos turinio požymių, Pirkėjas neprivalo perimti siuntos iš vežėjo. Pirkėjas, pasirašydamas važtaraštį, patvirtina, kad siuntos su prekėmis pakuotė buvo nepažeista.

 5. Jei siunta yra nepilna ar sugadinta, Pirkėjas turi nedelsdamas pranešti apie tai el. paštu adresu info@kulina.lt su vežėju surašyti žalos protokolą ir išsiųsti sugadinimų protokolą el. paštu Pardavėjui nepagrįstai nedelsdamas. Jeigu skundas dėl nepilnos siuntos ar siuntos išorinio pažeidimo pateikiamas vėliau, vartotojas vis tiek turi teisę pateikti skundą dėl prekės, tačiau Pardavėjas gali įrodyti, kad tai nebuvo pirkimo sutarties pažeidimas.

X. Atsakomybė už netinkamą tiekimą ir kokybės garantija

Pardavėjo atsakomybę už netinkamą tiekimą ir prekių garantijos sąlygas reglamentuoja Pardavėjo Skundų pateikimo taisyklės (žr. toliau) ir galiojančios teisinės nuostatos.

XI. Kitos Šalių teisės ir pareigos

 1. Pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į prekes sumokėjęs visą prekės pirkimo kainą.

 2. Pirkėjas pripažįsta, kad programinė įranga ir kitos parduotuvės internetinę sąsają sudarančios dalys (įskaitant siūlomų prekių nuotraukas) yra saugomos autorių teisių. Pirkėjas įsipareigoja nevykdyti jokios veiklos, dėl kurios Pirkėjas ar tretieji asmenys galėtų sugadinti arba be leidimo naudoti programinę įrangą ar kitas dalis, sudarančias parduotuvės internetinę sąsają.

XII. Baigiamosios nuostatos

 1. Jei pirkimo sutartimi nustatyti santykiai apima tarptautinį (užsienio) elementą, Šalys susitaria, kad santykius reglamentuoja Čekijos įstatymai. Tai nepažeidžia vartotojo teisių pagal galiojančius teisės aktus.

 2. Jei kuri nors šių Bendrųjų taisyklių ir sąlygų nuostata yra arba tampa negaliojančia arba neveiksminga, negaliojančios nuostatos bus pakeistos nuostatomis, kurių prasmė kiek įmanoma artimesnė negaliojančiai nuostatai. Bet kurios nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui.

 3. Pirkimo sutarties atsisakymo forma yra taisyklių ir sąlygų priedas.

 4. Pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į prekes sumokėjęs visą prekės pirkimo kainą.

 5. Pirkėjas pripažįsta, kad programinė įranga ir kitos parduotuvės internetinę sąsają sudarančios dalys (įskaitant siūlomų prekių nuotraukas) yra saugomos autorių teisių. Pirkėjas įsipareigoja nevykdyti jokios veiklos, dėl kurios Pirkėjas ar tretieji asmenys galėtų sugadinti arba be leidimo naudoti programinę įrangą ar kitas dalis, sudarančias parduotuvės internetinę sąsają.

XII. Baigiamosios nuostatos

 1. Jei pirkimo sutartimi nustatyti santykiai apima tarptautinį (užsienio) elementą, Šalys susitaria, kad santykius reglamentuoja Čekijos įstatymai. Tai nepažeidžia vartotojo teisių pagal galiojančius teisės aktus.

 2. Jei kuri nors šių Bendrųjų taisyklių ir sąlygų nuostata yra, ar tampa negaliojančia arba neveiksminga, negaliojančios nuostatos bus pakeistos nuostatomis, kurių prasmė kiek įmanoma artimesnė negaliojančiai nuostatai. Bet kurios nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui.

 3. Pirkimo sutarties atsisakymo forma yra Taisyklių ir Sąlygų priedas.

 4. Bet kokiems, kilusiems pagal sutartį santykiams ir ginčams, bus taikomi tik Čekijos Respublikos įstatymai ir jie bus sprendžiami kompetentingų Čekijos teismų.

 5. Šios bendrosios taisyklės ir sąlygos įsigalioja 2022 m. spalio 1 d. ir pakeičia visas ankstesnes nuostatas ir praktiką. Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti šias Bendrąsias sąlygas.

 

SKUNDŲ TAISYKLĖS

Šios skundų teikimo taisyklės įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d. ir pakeičia ankstesnes skundų pateikimo taisykles. Šios Skundų pateikimo taisyklės pateikiamos kaip dokumentas adresu www.kulina.lt ir yra sudėtinė KULINA Group, a.s. bendrųjų sąlygų dalis.

Aš. Bendrosios nuostatos

Skundo taisyklėse aprašomas įprastas verslo bendradarbiavimas tarp Pirkėjo, kuris yra vartotojas, ir Pardavėjo, t.y. KULINA Group, a.s. Pirkėjas, prieš užsakydamas prekes, privalo susipažinti su Skundų pateikimo taisyklėmis ir Bendrosiomis sąlygomis. Pirkėjas, sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį ir perimdamas prekes iš Pardavėjo, sutinka su žemiau nurodytomis Skundų pateikimo taisyklėmis. Krovinio perėmimas – momentas, kai prekės perimamos iš vežėjo arba vieno iš vežėjų atsiėmimo vietoje /punkte.

Kaip garantinį dokumentą (garantijos liudijimą), Pardavėjas kiekvienai įsigytai prekei išduoda pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą arba supaprastintą pardavimo kvitą – toliau vadinama „garantijos liudijimu“), kuriame yra visa įstatymų nustatyta informacija, reikalinga norint pareikšti pretenziją dėl garantijos (prekės pavadinimas, garantijos trukmė, kaina, kiekis ir kt.).

II. Teisės ir įsipareigojimai dėl netinkamo tiekimo

Pranešdamas apie defektą arba nedelsdamas po pranešimo apie defektą, Pirkėjas informuoja Pardavėją, kokią teisę Pirkėjas pasirinko.

Kokybė perėmimo metu – Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad prekės perėmimo metu neturi trūkumų. Pardavėjas tai garantuoja Pirkėjui ypatingai tuo metu, kai Pirkėjas perima prekes:

 • prekės turi tas savybes, kurios buvo sutartos tarp šalių, o jei tokio susitarimo nėra, tai prekės turi tokias savybes, kokias apibūdino Pardavėjas ar gamintojas, kurių Pirkėjas tikėjosi atsižvelgdamas į prekės pobūdį, arba Pardavėjo ar gamintojo reklamą;
 • prekės yra tinkamos naudoti Pardavėjo nurodytam tikslui arba tam tikslui, kuriam tokios prekės paprastai naudojamos;
 • prekės atitinka sutarto pavyzdžio ar modelio kokybę arba dizainą, jei kokybė ar dizainas buvo užsakyti pagal sutartą pavyzdį ar modelį;
 • prekės buvo pristatytos reikiamu kiekiu;
 • prekės atitinka teisinių reglamentų reikalavimus.

Jei trūkumas išryškėja per šešis mėnesius nuo prekės perėmimo, laikoma, kad prekė buvo nekokybiška jau perėmimo momentu.

Jei parduodamose prekėse, jų pakuotėse, prie prekių pridedamose instrukcijose ar skelbimuose pagal kitus teisės aktus yra nurodytas laikotarpis, kurį prekė gali būti naudojama, tuomet bus taikomos kokybės garantijos nuostatos.

Aukščiau nurodytos pirkėjo teisės netaikomos:

 • kai prekės parduodamos už mažesnę kainą – trūkumas, dėl kurio buvo susitarta dėl mažesnės kainos;
 • prekių susidėvėjimui, atsiradusiam dėl jų įprasto naudojimo;
 • naudotų prekių trūkumas, atitinkantis naudojimo ar nusidėvėjimo apimtį, kurį prekės turėjo vartotojo perėmimo metu; arba
 • jei tai išplaukia iš tokių prekių pobūdžio.

Jei prekė turi trūkumų ir defektas yra pašalinamas, Pirkėjas gali reikalauti ištaisyti, papildyti tai, ko trūksta, arba pagrįstai sumažinti pirkimo kainą. Jei trūkumas negali būti pašalintas ir dėl tokio trūkumo prekės negali būti tinkamai naudojamos, Pirkėjas gali atsisakyti pirkimo sutarties arba reikalauti pagrįstai sumažinti pirkimo kainą.

Prekės yra nekokybiškos, jei Pardavėjas jas perduoda Pirkėjui kitokiu nei sutartu kiekiu, kokybe ir dizainu. Jei dėl kokybės ir dizaino nesusitariama, Pardavėjas tiekia prekes, kurių kokybė ir dizainas atitinka pirkimo sutartyje nurodytą paskirtį.

Jei prekės nepasižymi aukščiau nurodytomis savybėmis (ypač jei prekės neturi tų savybių, dėl kurių susitarė šalys, ir, jei tokio susitarimo nėra, ar jeigu prekės neturi tokių savybių, kurias apibūdino Pardavėjas ar gamintojas, arba neatitinka, ko Pirkėjas tikėjosi dėl prekių pobūdžio ir Pardavėjo ar gamintojo reklamos; jeigu prekės netinka Pardavėjo nurodytai jų naudojimo paskirčiai arba tam tikslui, kuriam dažniausiai naudojamos tokios prekės; prekės neatitinka sutarto pavyzdžio, modelio kokybės, ar dizaino, jei kokybė ar dizainas buvo užsakyti pagal sutartą pavyzdį ar modelį; jei prekės buvo pristatytos ne reikiamu kiekiu, dydžiu ar svoriu, ar jei prekė neatitinka teisės aktų reikalavimų), vartotojas taip pat gali reikalauti pristatyti naują prekę be defektų, jei toks reikalavimas nėra netinkamas atsižvelgiant į defekto pobūdį, o jei trūkumas susijęs tik su prekės dalimi, vartotojas gali reikalauti pakeisti tik dalį; jei tai neįmanoma, jei tai neįmanoma, vartotojas gali atsisakyti sutarties. Tačiau, jei tai yra nepagrįsta atsižvelgiant į klausimo pobūdį, ypač jei defektą galima pašalinti nedelsiant,vartotojas turi teisę reikalauti, kad trūkumas būtų pašalintas nemokamai.

Pirkėjas taip pat turi teisę, reikalauti pristatytos naujos prekės ar pakeistos dalies, jei defektas yra pašalinamas, jei Pirkėjas negali tinkamai naudotis preke dėl defekto pasikartojimo po remonto arba dėl didesnio defektų kiekio. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties.

Jei Pirkėjas neatsisako sutarties arba nepasinaudoja teise gauti naujų be defektų prekių, pakeisti jų dalis arba pataisyti prekes, Pirkėjas gali reikalauti pagrįstos nuolaidos. Pirkėjas taip pat turi teisę į pagrįstą nuolaidą, jeigu Pardavėjas negali Pirkėjui pristatyti naujų prekių be defektų, pakeisti dalies prekės ar prekės pataisyti, taip pat jeigu Pardavėjas per priimtiną terminą nesiima priemonių pašalinti susidariusios situacijos arba jei gynimo (the remedy)priemonė gali sukelti didelių problemų Pirkėjui.

Pirkėjas neturi teisių, atsirandančių dėl netinkamo tiekimo, jeigu Pirkėjas prieš perimdamas prekę žinojo, kad prekė turi trūkumų arba defektą sukėlė pats Pirkėjas. Jeigu prekės turi trūkumų, už kuriuos Pardavėjas atsako, ir tai yra už mažesnę kainą parduotos prekės arba naudotos prekės, Pirkėjas turi teisę į pagrįstą nuolaidą, bet ne teisę reikalauti, kad prekė būtų pakeista.

Teisės, atsiradusios dėl defekto, įgyvendinamos su Pardavėju, iš kurio prekė buvo pirkta. Tačiau, jei yra nurodyta kita šalis, kuri turi atlikti remontą ir yra Pardavėjo buveinėje, arba arčiau Pirkėjo esančioje vietoje, Pirkėjas pasinaudos teise reikalauti, kad daiktas būtų suremontuotas pas tą šalį, kuriai paskirta atlikti remontą. Šalis, paskirta atlikti remontą, sutaisys prekę per Pardavėjo ir Pirkėjo sutartą terminą perkant prekę.

III. Esminis sutarties pažeidimas

Jei netinkamas tiekimas yra esminis sutarties pažeidimas, vartotojas turi teisę:

 • pasirūpinti, kad defektas būtų pašalintas, pristatant naujas prekes be defektų ar trūkstamų prekių;
 • pasirūpinti, kad trūkumas būtų pašalintas pataisant prekes;
 • pagrįstas prekių pirkimo kainos sumažinimas;
 • pasitraukti iš sutarties.

Neesminis sutarties pažeidimas – jei netinkamas tiekimas yra neesminis sutarties pažeidimas, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad trūkumas būtų pašalintas arba pagrįstai sumažinta pirkimo kaina. Jeigu neesminiu sutarties pažeidimu Pirkėjas nepasinaudoja teise į pirkimo kainos sumažinimą arba neatsisako pirkimo sutarties, Pardavėjas gali pateikti tai, ko trūksta, arba ištaisyti teisinį trūkumą. Kitus defektus Pardavėjas gali pašalinti savo nuožiūra arba taisydamas prekę, arba pristatydamas naujas prekes; bet dėl pasirinkimo Pirkėjas neturi patirti jokių nepagrįstų išlaidų.

Jei Pardavėjas laiku nepašalina prekės trūkumo arba atsisako pašalinti prekės trūkumą, Pirkėjas gali reikalauti sumažinti pirkimo kainą arba atsisakyti sutarties. Šio pasirinkimo Pirkėjas negali pakeisti be Pardavėjo sutikimo. Kai Pardavėjas Pirkėjui pristato naujas prekes, taip pat ir Pirkėjas Pardavėjui grąžina anksčiau pristatytas prekes.

Kokybės garantija – Suteikdamas kokybės garantiją, Pardavėjas garantuoja, kad prekės bus tinkamos naudoti pagal įprastą paskirtį arba tam tikrą laiką išlaikys įprastas savybes. Tokį poveikį turi ir prekių garantinio laikotarpio ar naudojimo trukmės nurodymas ant pakuotės ar reklamoje. Garantija taip pat gali būti suteikta prekių sudedamosioms dalims.

Jei Pardavėjas prekei suteikia kokybės garantiją, garantinis laikotarpis yra įtrauktas į informaciją apie konkrečią prekę svetainėje www.kulina.lt.

Garantijos laikotarpis prasideda nuo prekės perdavimo vartotojui; jei prekės siunčiamos pagal sutartį, garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės pristatymo į paskirties vietą. Jeigu įsigytas prekes turi pradėti eksploatuoti kita šalis, o ne Pardavėjas, garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės pradėjimo eksploatuoti dienos, kai Pardavėjas užsakė prekę pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip per tris savaites nuo to kai perėmė daiktą ir tinkamai bei laiku suteikė pagalbą, kad galėtų atlikti paslaugą.

Pirkėjas neturi teisių į garantiją, jei defektas atsirado dėl išorinio įvykio, kai prekės sugadinimo rizika perėjo vartotojui. Tai netaikoma, jei defektą sukėlė Pardavėjas.

IV. Naudojimosi teisėmis, atsirandančiomis dėl netinkamo tiekimo, ir teisių pagal kokybės garantiją sąlygos (toliau kartu vadinami – skundai)

 1. Rekomenduojama, kad siuntos pristatymo metu Pirkėjas kartu su vežėju patikrintų siuntos būklę (siuntų skaičių, juostos su įmonės logotipu vientisumą, dėžutės pažeidimą) pagal pridėtą vežimo dokumentą. Pirkėjas gali atsisakyti perimti pirkimo sutarties neatitinkančią siuntą, pvz. yra nepilna arba sugadinta. Jeigu Pirkėjas iš vežėjo perima sugadintą siuntą, pažeidimą būtina apibūdinti vežėjo perdavimo protokole.
 2. Jei siunta yra nepilna arba sugadinta, Pirkėjas turi nedelsdamas pranešti apie tai el. paštu adresu info@kulina.lt, su vežėju surašyti žalos įrašą ir atsiųsti jį el. paštu Pardavėjui nepagrįstai nedelsiant. Jeigu skundas dėl nepilnos siuntos ar siuntos išorinio pažeidimo pateikiamas vėliau, vartotojas vis tiek turi teisę pateikti skundą dėl prekės, tačiau Pardavėjas gali įrodyti, kad tai nebuvo pirkimo sutarties pažeidimas.

Skundo pateikimo vieta yra KULINA Group, a.s., Volta Real sandėlio svetainė, Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. Rekomenduojame Pirkėjui visada gautas nekokybiškas prekes Pardavėjo adresu siųsti per vežėją arba pristatyti asmeniškai. Prekės, dėl kurių skundžiamasi, turi būti kruopščiai apsaugotos, kad jos nebūtų sugadintos gabenimo metu, o ant siuntinio turi būti matoma etiketė „SKUNDAS“ bei viduje turi būti visos skundžiamos prekės (įskaitant visus priedus). Rekomenduojama pridėti pirkimo dokumento kopiją, išsamų defekto aprašymą ir svarbiausius Pirkėjo kontaktinius duomenis (grąžinimo adresas, telefono numeris). Be to neįmanoma nustatyti prekės kilmės ir trūkumo. Skundžiamų prekių pristatymo tvarka aprašyta čia.

 1. Pirkėjas įrodo savo teisinę atsakomybę už defektą arba kokybės garantiją, pateikdamas pirkimo dokumentą, o jei anksčiau buvo pateiktas skundas dėl prekės, taip pat ir skundo dokumentą. Įsigijimo dokumente (pirkimo arba skundo dokumente) turi būti nurodytas toks pat serijos numeris kaip ir prekės, dėl kurios pateikta pretenzija (jei prekė turi serijos numerį).
 2. Atsakomybė už defektus ir kokybės garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamų ar nekokybiškų priedų, netinkamų įrankių, netinkamų darbo procedūrų ir pan. naudojimo. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl tokio naudojimo. Atsakomybė už defektus ir kokybės garantija taip pat netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo eksploatavimo, neprofesionalaus ar netinkamo tvarkymo, montavimo ir įrengimo, prieštaraujančio vartotojo vadovui, arba elektros prietaisų sugadinimams, atsiradusiems dėl viršįtampio elektros tinkle. li>

Atsakomybė už defektus ir kokybės garantija taip pat netaikoma žalai, atsiradusiai dėl (kartu su apribojimu, nurodytu Skundo taisyklių II straipsnyje):

 1. mechaniniai prekių pažeidimai;
 2. elektros viršįtampis (matomai sudegusios dalys arba spausdintinės grandinės);
 3. prekių naudojimas sąlygomis (temperatūra, dulkių poveikis, drėgmė ir cheminiai bei mechaniniai veiksniai), neatitinkančiomis Pardavėjo ar gamintojo nustatytų aplinkos sąlygų;
 4. nekvalifikuotas įrengimas, montavimas ar valdymas, arba netinkama prekių priežiūra;
 5. dėl per didelės apkrovos arba naudojimo pažeidžiant dokumentuose ar bendrosiose taisyklėse nurodytas sąlygas;
 6. nekvalifikuota veikla arba parametrų pakeitimas;
 7. kliento atlikti pakeitimai (apdengimas, lenkimas ir kt.), jei defektas atsirado dėl tokių pakeitimų.
 8. Prekės, pateiktos kaip skundo dalis, bus tikrinamos tik dėl Pirkėjo nurodyto defekto (skundo formoje, pridėtame defektą aprašančiame dokumente). Rekomenduojama nurodyti defektą grąžinimo formoje, kuri pridedama kaip popierinis dokumentas prie kiekvieno užsakymo pristatymo, arba internetinėje skundo formoje.

V. Skundų nagrinėjimo procesas

Pardavėjui iš esmės ar neesmingai pažeidžiant sutartį, Pirkėjas gali naudotis savo teisėmis, dėl Pardavėjo atsakomybės už trūkumus arba dėl suteiktų kokybės garantijų, vadovaujantis Skundų taisyklių II p. .

Pardavėjas nepagrįstai nedelsdamas, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo padavimo dienos, išnagrinės skundą, įskaitant defektų ištaisymą. Pasibaigus šiam terminui, vartotojas turi tokias pačias teises, kaip ir dėl defekto, kurio negalima ištaisyti. Šis terminas nėra įpareigojimas Pirkėjui, kuris pirkdamas nurodė savo įmonės ID, kadangi jo santykius su Pardavėju reglamentuoja Prekybos kodeksas.

Pardavėjas išduos Pirkėjui rašytinį patvirtinimą, kuriame bus nurodyta skundo pateikimo data, skundo turinys ir prašomas skundo nagrinėjimo būdas; taip pat skundo nagrinėjimo datos ir būdo patvirtinimas, įskaitant remonto ir jo trukmės patvirtinimą arba, atitinkamais atvejais, raštiškas skundo atmetimo motyvų pareiškimas.

Jei skundas yra pagrįstas, Pirkėjas turi teisę į išlaidų, susijusių su skundu, atlyginimą (ypač pašto išlaidas, kurias Pirkėjas sumoka siunčiant skundžiamas prekes). Jei vartotojas atsisako sutarties dėl daikto defektų, vartotojas taip pat turi teisę į su tokiu atsisakymu susijusių išlaidų kompensaciją.

 1. Jei per įstatymo nustatytą garantinį laikotarpį pateiktas skundas dėl prekių išsprendžiamas pakeičiant prekes į naujas, garantinis laikotarpis tęsiasi nuo skundo išsprendimo dienos. Jei skundas išsprendžiamas pakeičiant prekes, bet koks vėlesnis skundas laikomas pirmuoju skundu dėl prekės. Skundo nagrinėjimas prasideda kitą dieną po skundo padavimo dienos ir baigiasi skundo išsprendimo dieną. Informacija apie skundo sprendimą siunčiama kliento nurodytu el. pašto adresu jau pirkimo metu.
 2. Išsprendęs skundą, Pardavėjas informuos Pirkėją apie skundo pateikimo procedūros užbaigimą telefonu, SMS žinute arba el. paštu. Jei prekės buvo išsiųstos per vežėją, išsprendus skundą, jos bus automatiškai išsiųstos Pirkėjo adresu.

Jei skundžiamos prekės nėra priimamos asmeniškai/perimamos iš vežėjo per vieną mėnesį nuo termino, per kurį turėjo būti atliktas ištaisymas, ir jei jis buvo atliktas vėliau, negu per vieną mėnesį nuo pranešimo, kai jis buvo baigtas (t. y. paprastai per 60 dienų nuo skundo pateikimo dienos), Pardavėjas, perduodant skundžiamas prekes, gali imti saugojimo mokestį.

Arba galite naudoti internetinę versiją čia.

Asmens duomenų apsauga

Pardavėjas pareiškia, kad visi Pardavėjo tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), Čekijos Respublikos įstatymų rinkinio asmens duomenų apsaugos įstatymas Nr. 101/2000 (rinkinys) su pakeitimais, Elektroninių ryšių įstatymų rinkinio Nr. 127/2005, su pakeitimais, ir tam tikrų informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. 480/2004 (rinkinys) su pakeitimais.

Išsami informacija apie asmens duomenų apsaugą pateikta KULINA Group, a.s. asmens duomenų apsaugos deklaracijoje, kurią rasite čia:

Asmens duomenų apsauga ir BDAR

Šiame dokumente BDAR buvo aptartas anksčiau. Tai Europos Sąjungos reglamentas, kuriuo siekiama toliau gerinti Jūsų, Pirkėjų, asmens duomenų apsaugą. Iš mūsų pusės daug pokyčių nevyksta, kadangi Jūsų asmens duomenis sąžiningai tvarkėme dar iki šio reglamento įsigaliojimo. Vienas iš naujų reglamento reikalavimų – sukurti puslapį, kuriame informuosime, kokius asmens duomenis apie savo klientus renkame, kokiu tikslu tokie duomenys yra naudojami ir jų mums reikia. Tai yra puslapis, kurį skaitote dabar .

Kokių duomenų reikia?

Informaciją, kurią renkame apie savo klientus, galima suskirstyti į dvi grupes. Informacija, reikalinga užsakymui pristatyti klientui, ir informacija, naudojama rinkodaros tikslais. Mes nerenkame informacijos apie savo klientų rasę, įsitikinimus, politines nuomones ar sveikatą . 

Kaip apsaugoti duomenys?

Atidžiai saugome visus jautrius asmens duomenis ir perduodame juos tik tiems institucijoms, su kuriais esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį, ir visada perduodame tik tokią informaciją, kuri yra esminė (vežėjas turi žinoti jūsų adresą ir telefono numerį, bet ne Jūsų užsakymų istoriją arba skundų skaičių). Tokios institucijos yra pvz. vežėjai, kurioms reikalingi jūsų duomenys, kad būtų galima pristatyti užsakymą, kainų palyginimo svetainė, jeigu perkate per ją, arba naujienlaiškio paslauga. Visos šios intitucijos savo duomenų tvarkymo sutartyje įsipareigojo apsaugoti jūsų asmens duomenis taip pat, kaip ir mes.

www.kulina.lt asmens duomenis tvarko KULINA Group a.s. Duomenų tvarkytojas yra tinkamai registruotas Asmens duomenų apsaugos tarnyboje (čekiškai: Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

Kokius asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome ?

Vardas ir pavardė

Siuntų pristatymui, jūsų, kaip kliento, identifikavimui

Mes juos archyvuojame 10 metų.

Sąskaitų faktūrų išrašymo adresas

Dėl sąskaitų faktūrų išrašymo ir mūsų apskaitos

Mes juos archyvuojame 10 metų.

Pristatymo adresas

Siuntų pristatymui

Mes juos archyvuojame 10 metų.

El. pašto adresas

Dėl bendravimo su jumis, informacijos apie jūsų užsakymą ir rinkodaros pranešimų siuntimo, bei jūsų, kaip kliento, tapatybės nustatymo

Mes juos archyvuojame 10 metų.

Telefono numeris

Susisiekimui su jumis, kad vežėjams būtų lengviau pristatyti

Mes juos archyvuojame 10 metų.

Įmonės ID / PVM ID

Dėl sąskaitų faktūrų išrašymo ir mūsų apskaitos

Mes juos archyvuojame 10 metų.

IP adresas

Rinkodaros tikslais ir siekiant pagerinti jūsų pirkimo patirtį

Mes juos archyvuojame 5 metus.

Nuotraukos

Mūsų renginių nuotraukos naudojamos mūsų Facebook profiliuose ir rinkodaros komunikacijoje

 

Vaizdo įrašai

Vaizdo įrašai iš mūsų renginių naudojami mūsų Facebook profiliuose ir rinkodaros komunikacijoje

 

Slapukai

Kad svetainės tinkamai veiktų, jos turi turėti keletą „slapukų“. Daugeliui svetainių reikalingas sutikimas dėl jų apdorojimo, kitaip jos negalėtų veikti. Mūsų svetainės surinktų slapukų sąrašas pateikiamas slapukų iššokančiame lange, kuris atsidaro įėjus į svetainę kulina.lt.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir būdas

Kaip iš dalies aprašyta aukščiau, jūsų asmens duomenis tvarkome dėl kelių priežasčių. Šios priežastys bus aprašytos toliau.

Pirkimas ir pardavimas kulina.lt

Kad galėtume sėkmingai apdoroti jūsų užsakymą, su jumis susisiekti, pristatyti siuntą ir sudaryti pirkimo sutartį, mums reikia tam tikrų jūsų duomenų , Taigi šie duomenys tvarkomi pirkimo sutarties įvykdymo tikslais. Šiuos duomenis gauname iš užsakymo formos (arba iš mūsų sistemos, jei jau buvote mūsų registruotas vartotojas) ir saugome juos dešimt metų pagal mokesčių įstatymus.

Kai kurie iš šių duomenų turi būti pateikti mūsų partneriams, pvz., vežėjams (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).

Pagalba el. paštu ir telefonu

Jei susisieksite su mumis el. paštu, telefonu arba užpildydami kontaktinę formą, jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomų asmeninių duomenų, kad patikrintume jūsų užklausos tikslumą (klausimas dėl užsakymo, pagalba dėl apmokėjimo ir pan.). Mums reikia tokios informacijos, kad galėtume suderinti jūsų užklausą su užsakymais mūsų sistemoje. Mes archyvuojame jūsų telefono numerį arba el. pašto adresą ir papildomus duomenis būsimiems skundams ar ginčams, jei tokių yra, dėl savo teisėto intereso.

Rinkodaros komunikacija

Mes taip pat galime naudoti jūsų el. pašto adresą norėdami siųsti informaciją apie mūsų el. parduotuvėje esančius produktus, naujienas, nuolaidas ir renginius. Tai darome tam, kad suteiktume jums kuo daugiau galimybių įsigyti prekių, kurios jus džiugins. Jei nenorite gauti šio pranešimo, galite bet kada atsisakyti prenumeratos bet kurio el. laiško poraštėje. Gali atsitikti taip, kad pateikus naują užsakymą kulina.lt, jūsų el. pašto adresas dar kartą bus įvestas į duomenų bazę ir vėl pradėsite gauti rinkodaros pranešimus. Jei taip atsitiks, prašome jūsų supratimo. Tai programinės įrangos problema ir mes pasistengsime ją ištaisyti. Praneškite mums apie gedimą adresu info@kulina.lt.

Slapukai

Naudojantis mūsų svetaine, jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi naudojant slapukus. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus, galite rasti slapukų iššokančiame lange, kuris atsidaro įėjus į svetainę kulina.lt

Kaip pakeisti arba ištrinti duomenis?

Jei esate registruotas vartotojas, galite patys pakeisti savo asmens duomenis kulina.lt internetinėje svetainėjeprisijungę prie Kulina.lt, skyriuje Asmens duomenys. Prisijungę taip pat galite matyti savo pirkinių istoriją ir susijusius dokumentus, kuriuos galite atsisiųsti.

Remiantis galiojančiais teisės aktais, turite teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome, ir teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti arba ištrinti. Taip pat bet kuriuo metu galite atsiimti mums duotą sutikimą tvarkyti tam tikrus asmens duomenis (pvz., duomenis rinkodaros tikslais).

Galite bet kada paprašyti mūsų atšaukti jūsų paskyrą, ištrinti informaciją iš pašto kontaktų duomenų bazės arba visiškai ištrinti visus asmeninius duomenis.

Mūsų partneriai, kurie tvarko asmens duomenis

Kad galėtume tinkamai apdoroti jūsų užsakymus, bendrauti su jumis ir veikti kaip elektroninė parduotuvė, turime bendradarbiauti su savo partneriais. Siekdami būti saugūs, renkamės tik patikimus partnerius, kurie laikosi tų pačių ar net griežtesnių asmens duomenų apsaugos taisyklių. Kartu mes darome viską, kad jūsų duomenys būtų saugūs.

Mūsų partnerių tvarkytojų sąrašas

 • GoPay – internetinių mokėjimų mokėjimo šliuzo teikėjas
 • Stripe – internetinių mokėjimų mokėjimo šliuzo teikėjas
 • PayPal – internetinės piniginės, skirtos mokėjimams internetu, teikėjas
 • Klarna – internetinių mokėjimų mokėjimo šliuzo tiekėjas
 • Uloženka – įvairių vežėjų siuntų surinkimo agregatorius
 • Zásilkovna – įvairių vežėjų siuntų surinkimo agregatorius
 • PPL – siuntas pristatantis kurjeris
 • DPD – siuntas pristatantis kurjeris 
 • Pošta bez hranic – įvairių vežėjų siuntų surinkimo agregatorius
 • GLS – siuntas pristatantis kurjeris 
 • DHL – siuntas pristatantis kurjeris 
 • DODO – siuntas pristatantis kurjeris 
 • Pikito – bendrų siuntų atsiėmimo taškų teikėjas
 • Gebrüder Weiss – kurjeris, pristatantis didelių gabaritų siuntas 
 • Heureka – kainų palyginimo portalas, suteikiantis Pirkėjams geresnę įvairių el. parduotuvių siūlomų kainų apžvalgą
 • Arukereso – kainų palyginimo portalas, suteikiantis Pirkėjams geresnę įvairių el. parduotuvių siūlomų kainų apžvalgą
 • Ceneo – kainų palyginimo portalas, suteikiantis Pirkėjams geresnę įvairių el. parduotuvių siūlomų kainų apžvalgą
 • Opineo – apžvalgų portalas
 • Skapjec – kainų palyginimo portalas, suteikiantis Pirkėjams geresnę įvairių el. parduotuvių siūlomų kainų apžvalgą
 • Parazuvaj – kainų palyginimo portalas, suteikiantis Pirkėjams geresnę įvairių el. parduotuvių siūlomų kainų apžvalgą
 • Compari – kainų palyginimo portalas, suteikiantis Pirkėjams geresnę įvairių el. parduotuvių siūlomų kainų apžvalgą
 • Idealo – kainų palyginimo portalas, suteikiantis Pirkėjams geresnę įvairių el. parduotuvių siūlomų kainų apžvalgą
 • Smartsupp – įrankio, skirto bendravimui su klientais puslapyje pokalbio forma apatiniame dešiniajame puslapio kampe, teikėjas.
 • Dognet – rinkodaros tinklas 
 • Google – anoniminė Google Analytics prieigos statistika ir rinkodaros veiklos Google rinkodaros tinkle statistika
 • Seznam – rinkodaros veikla Seznam rinkodaros tinkle
 • Facebook – rinkodaros veikla Facebook rinkodaros tinkle
 • El. paštas – rinkodaros komunikacijos siuntimo įrankio teikėjas
 • Smartlook – įrankio, skirto svetainės kokybei ir naudotojų elgesiui analizuoti, teikėjas
 • Antspauduotas – komunikavimo paštu ir klientų atsiliepimų apdorojimo įrankio teikėjas
 • Shoptet – internetinės parduotuvės platformos teikėjas
 • Retino – programų, skirtų sklandžiam prekių grąžinimo ir skundų apdorojimui, teikėjas
 • Recombee – prekių rekomendacijų programos teikėjas
 • AXIMA SMS – trumpųjų tekstinių žinučių siuntimo portalas
 • Daktela – paraiška klientų užklausoms apdoroti – klientų aptarnavimas
 • Criteo – rinkodaros veikla Criteo rinkodaros tinkle